Zabrze - informacje


155.430
mieszkańców Zabrza
74.847
mężczyzn
80.583
kobiet

21.106
w wieku przedprodukcyjnym

96.744
w wieku produkcyjnym

37.580
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

628
zawarto małżeństw

1.125
urodzeń

2.057
zgonów

-932
przyrost naturalny
miasto Zabrze
dochody

1.130.189.056
wydatki

1.242.027.392
struktura wydatków Zabrza

304.274
0,024%
Leśnictwo

137.718
0,011%
Rolnictwo i łowiectwo

40.312
0,003%
Górnictwo i kopalnictwo

163.874
0,013%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

109.664.344
8,829%
Transport i łączność

76.936.400
6,194%
Administracja publiczna

493.006
0,040%
Turystyka

93.995.752
7,568%
Gospodarka mieszkaniowa

17.116.526
1,378%
Działalność usługowa

94.133
0,008%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.543
0,000%
Obrona narodowa

24.160.114
1,945%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

461.998
0,037%
Wymiar sprawiedliwości

23.803.644
1,917%
Obsługa długu publicznego

217.156
0,017%
Różne rozliczenia

375.277.056
30,215%
Oświata i wychowanie

26.640.192
2,145%
Ochrona zdrowia

103.003.984
8,293%
Pomoc społeczna

46.489.892
3,743%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

20.123.004
1,620%
Edukacyjna opieka wychowawcza

94.960.760
7,646%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36.011.500
2,899%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

44.193.612
3,558%
Kultura fizyczna i sport

146.010.992
11,756%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-05-21 14:01
REKLAMA
pogoda Zabrze
25.3°C
wschód słońca: 04:49
zachód słońca: 20:33
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Zabrzu

kiedy
2024-05-24 18:00
miejsce
Kino Roma, Zabrze, Zygmunta...
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-24 19:00
miejsce
Dom Muzyki i Tańca, Zabrze, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-25 14:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury, Zabrze,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-25 17:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury, Zabrze,...
wstęp biletowany